Wednesday, February 1, 2012

KEPENTINGAN BERILMU

Kepentingan berilmu ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dengan firman-Nya yang bermaksud:
"Adakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" (Az-Zumar: 9)

Untuk menjadi seorang pentadbir yang cekap dan berjaya, seseorang individu itu perlu mempunyai ilmu dan kemahiran bekerja yang sucukupnya. Untuk mencapai ke tahap ini, seseorang pekerja itu perlulah menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing dari masa ke semasa. Lebih-lebih lagi ilmu yang berteraskan Islam. Sejarah telah membuktikan nilai-nilai yang yang dipakai oleh negara-negara maju melalui disiplin-disiplin ilmu yang tidak mengikut keutamaan ilmu dalam Islam telah membawa negara-negara berkenaan ke dalam kancah keruntuhan moral, adat susila dan krisis nilai.

Bagi mengembalikan nilai-nilai Islam, maka kita (pentadbir) seharusnya mengambil langkah memberi keutamaan mempelajari ilmu-ilmu Islam dan seterusnya diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika ini dapat dipraktikkan, isya-Allah akan lahirlah pentadbir, pengurus dan pekerja yang cekap dan tidak menyalahgunakan kecekapan itu sehingga tergelincir dari landasan yang diredhai oleh Allah SWT.

Serahkan tugas kepada orang yang berminat dan berilmu:
Yusuf berkata: "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya". (Yusuf: 55)

Berusaha menambah ilmu:
Dan berdoalah dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku." (Taha: 114)

Allah mengangkat darjat orang yang berilmu:
Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat." (Al-Mujadalah: 11)

Orang berilmu takut kepada Allah:
Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu." (Al-Fatir: 28)

No comments: