Saturday, February 4, 2012

BERDISIPLIN

Agama Islam telah menentukan beberapa amalan fardhu yang melatih bukan sahaja aspek-aspek fizikal tetapi juga kejiwaan. Kesemua amalan tersebut adalaj diasaskan kepada disiplin tertentu yang mesti dipatuhi apabila sesuatu kerja dijalankan. Contohnya apabila kita hendak mengerjakan sembahyang maka ia hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu sahaja.

Boleh dikatakan seluruh isi Al-Quran mengandungi perintah-perintah dan larangan-larangan yang merupakan disiplin. Ini menunjukkan bahawa manusia tidak boleh melepaskan dirinya daripada disiplin dan sebaliknya kehidupan tanpa disiplin akan berakhir dengan huru-hara dan kacau-bilau.

Dalam tugas sehari-hari di pejabat, patuh kepada disiplin sangatlah penting. Tanpa disiplin, tugas-tugas akan menjadi kacau-bilau dan kerja tidak selesai. Arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan hendaklah dipatuhi oleh anggota bawahan. Sikap hormat menghormati antara sesama pekerja dan pegawai akan menambah kemesraan dalam jabatan dan meningkatkan semangat untuk mematuhi disiplin pejabat.

Kepatuhan terhadap disiplin menjadi sangat penting kepada pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dalam semua bidang khususnya dalam bidang-bidang yang sensitif seperti menjaga rahsia kerajaan dan mengendalikan makmal-makmal perubatan serta bahan-bahan kimia yang bahaya. Pendek kata disiplin sangat penting dalam semua hal.

Minta izin sebelum memasuki sesebuah rumah:
"Maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu membri salam kepada (sesiapa yang seperti) kamu dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik." (An-Nur: 61)

Mintalah izin sebelum berundur diri dari sesuatu majlis:-
"Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila mereka turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya." (An-Nur: 62)

Akibat ketiadaan pengawasan disiplin dalam organisasi:-
"Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum)." (Al-Anfal: 25)

No comments: