Friday, February 10, 2012

PELAJAR SEKOLAH PERLU MEMPUNYAI KEMAHIRAN BELAJAR

PENDAHULUAN
Pengajaran dan Pembelajaran adalah suatu proses yang sering berlaku berlaku di sekolah. Pengajaran adalah tertumpu kepada guru-guru manakala pembelajaran pula adalah kepada pelajar-pelajar. Pengajaran dan Pembelajaran yang berlaku sewajarnya ada keseimbangan. Namun begitu, masih berlaku keadaan berat sebelah. Guru-guru telah melaksanakan pengajaran mereka dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Namun adakah pada masa yang sama pembelajaran murid-murid juga penuh semangat dan bersungguh-sungguh? Adalah amat malang jika pembelajaran murid-murid adalah disebaliknya.

Sehubungan itu, adalah perlu bagi guru-guru sebelum mereka melaksanakan pengajaran yang berkesan sewajarnya memastikan pembelajaran murid-murid juga berkesan. Inisiatif perlu dibuat agar kemahiran-kemahiran yang tertentu diberikan kepada murid-murid untuk mencapai pembelajaran yang berkesan. Pengajaran dari guru akan menjadi lebih mudah dan selesa kerana murid-murid telah bersedia dan tahu apa yang sepatutnya mereka lakukan.

Apabila kemahiran-kemahiran tersebut telah dikuasai, usaha untuk menjadikan semua sekolah di negara ini sebagai pusat kecemerlangan akan tercapai. Kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid ialah:-
1. Kemahiran Pengurusan Kendiri
2. Kemahiran Mendengar, Participating dan Mengambil Nota
3. Kemahiran Membaca

KEMAHIRAN PENGURUSAN KENDIRI
Kemahiran ini juga dikenali dengan "self-management". Ianya merujuk kepada kemahiran murid-murid untuk monitor, reward dan direct tingkah laku belajar mereka. Kemahiran ini membolehkan murid-murid belajar dengan bebas dan tidak terikat dengan arahan-arahan untuk mereka faham semasa pembelajaran berlangsung. Murid-murid juga boleh mengimbangi aktiviti harian mereka di sekolah dan di rumah.

Di sekolah, murid-murid dikawal oleh guru dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mereka iaitu:-
1. Aktiviti yang terbatas
2. Kekangan masa
3. Cara belajar yang bebas
4. Persaingan dan penilaian
5. Tindak balas sosial

Sementara itu, di luar kawasan sekolah atau di rumah keadaan dan keperluan adalah berlainan iaitu:-
1. Rutin harian di rumah
2. Masalah keluarga
3. Bekerja
4. Hiburan

Suasana yang berbeza di sekolah dan di luar sekolah menjadikan murid-murid dalam dilema. Murid-murid akan menjadi keliru dalam soal memilih situasi manakah yang sepatutnya mereka ikuti atau lakukan. Di sini, peranan guru dan kaunselor adalah penting untuk membantu murid-murid membuat pilihan yang sesuai untuk diri mereka supaya pembelajaran dapat diteruskan dengan berkesan.

Usaha meningkatkan keupayaan murid-murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan beberapa panduan dan pengetahuan kepada murid-murid supaya dapat membuat persediaan melalui perkara-perkara berikut:-
1. Menyediakan peralatan belajar
2. Pengurusan masa
3. Pilihan kerjaya masa depan
4. Menepati masa
5. Mengurus tekanan
6. Galakan perbincangan.

bersambung

2 comments:

jeBateja said...

So utk mak bapak...mcm ne nak membantu pelajar agar memahami keadaan sekolah n rumah...suasana mana yg depa maw..??

amalhaj said...

penyediaan jadual waktu di rumah disamping pemantauan ibu bapa atau penjaga setiap kegiatan di luar sekolah.