Wednesday, February 15, 2012

CARILAH YANG HALAL

Makanan dan sumber rezeki yang halal bukan sahaja membawa keberkatan tetapi sebenarnya dapat melahirakan zuriat yang pintar dan sihat. Akhirnya ia akan mendorong seseorang ke arah melakukan kebaikan di dunia dan mendapat rahmat Allah s.w.t. di akhirat.

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kemau hanya beribadat kepada-Nya".

Malaysia telah menubuhkan Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) sebagai persediaan menjadikan Malaysia peneraju hab halal terkemuka di dunia. Industri ini bakal membangun, mempromosi dan memasarkan jenama halal Malaysia bagi mencapai hasrat Malaysia menjadi Hub Halal Dunia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) berperanan mengkaji, mengesan dan mengawal selia produk makanan dan barangan pengguna Islam supaya terjamin suci dan halal. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) juga akan menjadi sebuah agensi yang bukan sahaja mengeluarkan lesen tetapi turut membolehkan pihak lain menggunakan sijil yang menguruskan pengeluaran pensijilan halal.

Pusat sehenti JAKIM yang yang dibina merangkumi makmal halal dan Ibu Pejabat di kawasan seluas 16.1 hektar di Bandar Enstek, Negeri Sembilan akan memantapkan lagi pentadbiran dan pembangunan penyelidikan. Langkah ini juga membolahkan Malaysia menjadi peneraju dalam pengeluaran apa sahaja produk halal, bukan sahaja makanan malah produk dan perkhidmatan lain yang diperlukan oleh umat Islam di seluruh dunia.

No comments: