Friday, March 6, 2009

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (3)

PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN RENDAH
Pendidikan Prasekolah dan Rendah mempunyai beberapa matlamat yang mana memberi keutamaan kepada semua rakyat Malaysia yang layak untukmengikuti pendidkan:-
a. menginstitusikan pendidikan prasekolah
b. menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas
c. mewajibkan penggunaan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (KKP) di semua pusat Pndidikan Prasekolah
d. memantapkan mekanisme pemantauan dan penilaian ke atas program prasekolah
e. menyediakan infrastruktur bagi melaksanakan pendidikan wajib
f. nebgurangkan kadar keciciran
g. meningkatkan kemahiran 3M
h. meningkatkan kemahiran sosial dan kemahiran asas komputer
i. memperkukuhkan penguasaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains
j. meningkatkan kemahiran membaca dan menulis jawi
k. memupuk asas perpaduan
l. menyediakan guru terlatih yang mencukupi
m. memastikan 50% guru di sekolah rendah adalah guru siswazah terlatih pada tahun 2010
ISU DAN CABARAN
a. peratus kanak-kanak yang menyertai prasekolah masih rendah
b. meningkatkan aksesibiliti Pendidikan Prasekolah
c. membekalkan komputer dan meningkatkan penggunaan ICT dalan Pengajaran dan Pembelajaran
d. Penglibatan sektor awam, masyarakat, persendirian dan pertubuhan bukan kerajaan masih rendah
STRATEGI PELAKSANAAN
a. latihan guru prasekolah
b. pengukuhan KBSR
c. penilaian buku teks
d. peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran
e. perluasan Sekolah Bestari
f. pemantapan mekanisme penilaian pencapaian murid

No comments: