Thursday, May 31, 2012

PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR

1. PERINGKAT AWAL
a) Mengecam, mengajuk dan memilih bunyi
b) Mendengtar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat
c) Melakukan sesuatu yang disuruh
d) Mengingat dan memadankan perkataan ayat mudah secara tepat

2. PERINGKAT PERTENGAHAN
a) Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci
b) Mengenal imformasi spesifik (maklumat khusus)
c) Mengesan urutan
d) Mengenal akibat dan sebab
e) Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi
f) Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap

3. PERINGKAT MAJU
a) Mengenal isi penting
b) Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap
c) Mentafsir maksud orang yang bercakap
d) Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi
e) Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar
f) Mengikut aliran dan dialog atau perbualan
g) Mentafsirkan tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur nahu

No comments: