Wednesday, December 17, 2014

TUNAIKANLAH TANGGUNGJAWAB

BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab merupakan salah satu kunci kejayaan dalam pengurusan. Setiap orang perlu bertanggungjawab terhadap setiap kerja yang dilakukan. Kesedaran kepada rasa tanggungjawab ini akan mengikis perbuatan "melontar batu sembunyi tangan".

Dalam sesuatu operasi, semua anggota kumpukan operasi tersebut mempunyai tanggungjawab masing-masing. Pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpin. Tanpa rasa tanggungjawab yang mendalam dikalangan pegawai dan kakitangan awam akan menyebabkan orang ramai mendapat kesusahan dari kelewatan perkhidmatan yang terjadi akibat perbuatan melalaikan tanggungjawab pegawai tersebut.

Selain dari itu penyelewengan-penyelewengan seperti penyalahgunaan keistimewaan kepegawaian dan peralatan pejabat untuk tugas peribadi serta perbuatan rasuah juga adaah akibat lenyapnya rasa tanggungjawab seseorang pegawai.

No comments: