Saturday, November 22, 2008

KEUTAMAAN ILMU

Ilmu pengetahuan merupakan nadi dan begitu penting dalam kehidupan sama ada di dunia mahu pun di akhirat. Untuk mendapat kebahagiaan di dunia, kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang membolehkan kita bersaing dengan perubahan-perubahan yang berlaku.

Kemuliaan dan keutamaan mereka yang menpunyai ilmu ini telah diperakui oleh Allah SWT melalui firmanNya:-
"Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."
(Ali Imran : 18)

Di sini jelas kepada kita bahawa Allah SWT sendiri telah membuat kesaksian yang dimulai dengan diriNya sendiri, diikuti pula oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Disamping itu, turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW juga menjurus kepada ilmu pengetahuan. Allah telah menekankan agar Nabi Muhammad SAW dapat membaca melalui ayat "bacalah" iaitu ayat "Iqraq".

MENGAPA?
1. Kalau kita tanpa ilmu bermakna kita hidup tanpa ibadat. Untuk solat, kita perlu ada ilmu yang berkaitan dengan solat. Ini adalah ilmu Fardhu 'Ain yang wajib dikuasai oleh setiap hamba Allah SWT.
2. Ilmu Fardhu 'Ain ini termasuklah ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui persoalan hati dan budi antaranya bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur ini wajar ada pada orang yang belajar dan orang yang mengajar.
3. Masakini, ilmu telah diperdagangkan atau "dikomesilkan". E-Knowledge telah menjadi satu asset yang penting kepada negara. Ini sesuai dengan pembangunan modal insan yang merupakan teras yang kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).
Modal Insan yang ingin dibangunkan adalah yang mempunyai minda kelas pertama yang merupakan generasi masa depan yang bergantung kepada kualiti.

No comments: