Friday, November 28, 2008

PERUNDANGAN DALAM PENDIDIKAN

CABARAN
Seiring dengan perkembangan terkini dunia pendidikan, warga pendidik menghadapi pelbagai cabaran yang wajar mereka hadapi. Cabaran utama yang dihadapi adalah yang melibatkan tanggungjawab mereka sebagai pendidik. Mereka juga menghadapi cabaran dari ibu bapa yang kebelakangan ini begitu mudah mengambil tindakan mahkamah terhadap pendidik apabila berlaku sesuatu kes.
Warga pendidik sekarang merasakan profesion yang mereka ceburi terdedah kepada pelbagai risiko dan liabiliti. Untuk mengelakkan risiko dan liabiliti ini, warga pendidik sewajarnya bersedia memperkemaskan diri dengan pengetahuan yang munasabah tentang hak dan tanggungjawab mereka.
Pengetahuan yang munasabah yang perlu ada memadai dengan langkah-langkah berjaga-jaga. Manakala hak dan tanggungjawab, warga pendidik perlu tahu perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang patut dielakkan.
MENGAPA TINDAKAN MAHKAMAH?
1. Berlakunya perkembangan kesedaran dikalangan orang ramai tentang hak asasi seseorang individu
2. Orang ramai telah berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terutama dalam bidang undang-undang pendidikan
3. Kemajuan sosial ekonomi masa kini juga banyak mempengaruhi orang ramai mangambil tindakan mahkamah
4. Perkembangan teknologi maklumat dapat mempengaruhi tindakan ibu bapa kepada warga pendidik di sekolah
5. Ibu bapa telah sedar terhadap peranan, batasan dan tanggungjawab guru dan pentadbir
6. Orang ramai berpendapat bahawa setiap invidu berhak mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama
SUMBER UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN MALAYSIA
1. Perlembagaan Persekutuan
2. Kanun Prosedur Jenayah
3. Akta Pendidikan 1996
4. Akta Kanak-Kanak 2001
5. Pekeliling-Pekeliling Berkaitan
6. Kes-Kes Mahkamah Yang Telah Diputuskan dan lain-lain
AKTA PENDIDIKAN 1996
Melalui Akta Pendidikan 1996 penekanan dibuat akan membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni selaras dengan perkembangan dunia yang berdaya saing tinggi, bersifat global dan memfokuskan teknologi maklumat.
Disamping itu, akta ini telah mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan yang berkualiti dan bertaraf dunia. Usaha ini akan meletakkan negara ini setanding dan setaraf dengan negara-negara maju di dunia.
PERBEZAAN PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG
Terdapat perbezaan pemakaian undang-undang bagi sekolah-sekolah di Malaysia:-
1. Pemakaian undang-undang Sekolah-Sekolah Bantuan Kerajaan adalah tertakluk kepada undang-undang awam
2. Pemakaian undang-undang Sekolah Persendirian pula tertakluk kepada undang-undang persendirian yang mana hubungan kontrak adalah antara pihak sekolah dengan ibubapa dan kewajipan berjaga-jaga sekolah terhadap murid di dalam tort.

No comments: