Saturday, November 29, 2008

PROFESION KEGURUAN - CABARANNYA

KES 1
Seorang guru yang mengajar di kelas pendidikan khas telah ditendang dan dipukul dengan kerusi oleh seorang pelajarnya.
KES 2
Seorang guru wanita telah diarah untuk bersara atas sebab-sebab kesihatan selepas diserang oleh pelajar yang berusia 13 tahun. Guru tersebut mengalami gangguan, tekanan dan trauma akibat serangan itu.
KES 3
Seorang guru lelaki yang berhemah dan dihormati telah ditahan dan dituduh atas kesalahan penderaan seksual ke atas pelajarnya. Beliau telah berkhidmat lebih 20 tahun. Akibat daripada ditahan selama 3 bulan, pengalaman tidur dalam penjara, publisiti pihak media dan dihalang kembali bekerja telah menyebabkan guru tersebut mengalami trauma yang teruk, walaupun akhirnya tuduhan tersebut telah ditarik balik. Beliau berpendapat anggapan tidak bersalah tidak bermakna terhadapnya.
SEKOLAH BOLEH DIDAKWA?
Peranan sekolah adalah untuk mendidik manusia (pelajar) sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah akan cuba merealisasikan hasrat FPK tersebut di mana untuk seimbangkan kecemerlangan Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek setiap pelajar.
Justeru itu, sekolah-sekolah akan terdedah kepada umum iaitu mendapat perhatian dari semua pihak. Ini termasuklah perhatian daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang boleh menyebabkan sekolah didakwa. Lagi pun dalam senario sepserti ini ragam dan tingkahlaku manusia telah diinterpretasi secara berbeza.
MINIMUMKAN DAKWAAN
Pengurus sesebuah sekolah perlu meminimumkan dakwaan dengan mengambil inisiatif dan tindakan-tindakan yang sewajarnya:-
1. Peka dan memahami segala dokumen rujukan dalam membuat tindakan
2. Mengambil langkah proaktif bagi menjamin keselamatan pelajar sepanjang masa
TINDAKAN SIVIL TERHADAP GURU
1. Serangan (assault)
A, seorang guru sekolah, pada menjalankan budi bicaranya dengan munasabah sebagai guru, telah menyebat B, salah seorang daripada muridnya. A, tidaklah menggunakan kekerasan jenayah terhadap B, kerana sungguhpun A, bermaksud hendak menyebabkan ketakutan dan kegusaran, ia tidak menggunakan kekerasan dengan menyalahi undang-undang.
2. Hentaman) (battery)
3. Salah Tahan (false imprisonment)
SYARAT UNTUK BERJAYA DIDAKWA
1. Tahanan lengkap
2. Tiada peluang lepaskan diri
DALEHAN DALAM TINDAKAN TORT
1. Volenti non fit injuria:-
Seseorang yang telah memberi kebenaran untuk diperlakukan sesuatu ke atas dirinya tidak boleh kemudiannya mengadu mengenai hal itu.
2. Kebenaran:-
Hukuman munasabah disiplinkan murid
PRINSIP UNDANG-UNDANG JENAYAH
1. Seksyen 76:-
Seseorang itu tidak boleh dihukum kerana dia telah menjalankan tugasnya di sisi undang-undang.
2. Seksyen 88 dan 92:-
Apa-apa perbuatan/tindakan yang dilakukan demi untuk kepentingan seseorang itu adalah dibenarkan oleh undang-undang jenayah. Sama ada kebenaran atau tidak daripada orang itu.No comments: