Friday, November 28, 2008

BERKENALAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

Undang-Undang Pendidikan Di Malaysia
Undang-Undang ialah Peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan untuk memerentah sesebuah masyarakat. Bagi undang-undang pendidikan pula ia bermaksud suatu sistem peraturan yang mengawal tingkah laku ahli masyarakat yang terlibat dalam bidang pendidikan.
Sumber Undang-Undang Di Malaysia
1. Parlimen adalah merupakan pertubuhan perundangan yang mempunyai kuasa tertinggi
2. Undang-Undang Diperingkat Persekutuan yang telah dibentuk atau digubal atau dipinda oleh parlimen (akta)
3. Undang-Undang Diperingkat Negeri terdapat dua bidang iaitu enakmen dan ordinan:-
a) Enakmen adalah merupakan undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri di negeri masing-masing
b) Ordinan adalah merupakan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen antara 1945 - 1957
Bidang Yang Terletak Di bawah Kuasa dan Kawalan Parlimen
Terdapat lima bidang yang diletakkan di bawah kuasa dan kawalan parlimen:-
1. Pertahanan
2. Keselamatan Dalam Negeri
3. Undang Sivil dan Jenayah
4. Sistem Komunikasi
5. Pendidikan
Perundangan Subsidiari
Perundangan subsidiari adalah merupakan pengisytiharan, peraturan, perintah, pengumuman undang-undang tempatan atau instrumen lain yang dibentuk sebagai ordinan, enakmen atau pihak berkuasa yang berkemampuan secara teknikal untuk mengendalikan undang-undang secara terperinci.
Kategori Undang-Undang Di Malaysia
Terdapat dua kategori undang-undang di Malaysia iaitu Jenayah dan Sivil:-
1. Jenayah adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang dilaku seperti membunuh, merompak dan kesalahan seksual
2. Sivil yang berkaitan dengan tort
Undang-Undang Tort
Tort adalah dari perkataan Latin "tortus" yang bermaksud salah. Undang-undang tort ini adalah berkaitan dengan -kesalahan-kesalahan "sivil" dilakukan secara sengaja atau pun kecuaian. Peruntukan yang terkandung dalam undang-undang tort ialah ganti rugi bagi kecederaan peribadi dan kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian.
Undang-undang tort juga melindungi kepentingan-kepentingan berikut:-
1. reputasi
2. kebebasan peribadi
3. Hak milik kepada tanah
4. menikmati harta
5. kepentingan komersil
Remidi Dalam Undang-Undang Tort
Terdapat dua jenis remidi dalam undang-undang tort iaitu ganti rugi dan injunksi
1. Ganti rugi adalah merupakan sejumlah wang yang diberi oleh mahkamah sebagai pampasan untuk tort
2. Injunksi adalah merupakan remidi dalam bentuk arahan mahkamah yang ditujukan kepada orang tertentu sama ada menghalangkannya daripada melakukan atau meneruskan sesuatu tindakan (injunksi larangan) atau mengarahkannya melakukan sesuatu tindakan (injunksi mandotori).

No comments: