Monday, October 11, 2010

LAMBAIAN KAABAH YANG AKU AMAT MERINDUINYA

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:-
"Menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajipan manusia terhadap Allah iaitu bagi orang yang sanggup (berkuasa dan ada kemudahan untuk) mengadakan perjalanan ke Baitullah."
(Ali Imran: 97)

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:-
"Namun jihad yang paling utama adalah haji mabrur."
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

"Satu solat yang dikerjakan di masjidku ini (Masjid Nabawi di Madinah) adalah lebih utama daripada 1,000 solat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil-Haram. Dan satu solat di Masjidil-Haram adalah lebih utama daripada 100,000 solat di masjid-masjid lain."
(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah daripada sahabat Jabir r.a.)

PENGENALAN HAJI
1. PENYEMPURNA RUKUN ISLAM
Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ia adalah suatu iabadah yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang telah berkemampuan dengan memenuhi syarat dan rukun serta wajibnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum syara'.

Haji hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup. sekiranya seseorang berjaya menunaikan haji beberapa kali maka yang lain adalah diambilkira sebagai ibadah sunat. Ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Aqra' bin Haabis bertanya kepada Rasulullah s.a.w:-
"Ya Rasulullah s.a.w., apakah haji itu wajib dilakukan tiap-tiap tahun atau sekali sahaja?"
Baginda s.a.w. menjawab:-
"Ya, ia hanya wajib satu kali sahaja, maka sesiapa yang mahu menambahnya diambilkira sebagai tatawwu'/sunat."
(Hadis riwayat Abu Daud dan al-Nasai)

2. SYARAT-SYARAT YANG MEWAJIBKAN HAJI:-
Seseorang dikira telah wajib menunaikan haji sekiranya telah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah:-
a) Islam
b) Baligh dan berakal sihat
c) Merdeka yakni bukan seorang hamba abdi
d) Kuasa iaitu mempunyai kemampuan. Ini termasuklah bekalan bagi dirinya dan seluruh keluarga yang ditanggungnya selama ia tinggal menunaikan ibadah haji, aman perjalanannya, sihat tubuh badannya dan mahram bagi seorang wanita.

3. RUKUN HAJI, WAJIB HAJI DAN SUNAT HAJI:-
Di dalam ibadah haji terdapat istilah rukun haji, wajib haji dan sunat haji.

Rukun haji
ialah sesuatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan maka akan menyebabkan haji seseorang tidak sah. Dan perbuatan tersebut tidak boleh diganti dengan sebarang dam atau denda.

Wajib haji pula adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, namun sahnya haji pula tidak tergantung kepadanya kerana ianya boleh diganti dengan dam seperti dengan menyembelih kambing.

Adapun sunat haji ialah sebarang perbuatan yang menjadikan haji seseorang akan sempurna. Jika tertinggal ataupun ditinggalkan maka ia tidak mencacatkan ibadah hajinya dan sekiranya dilakukan maka ia mendapat pahala dan hajinya bertambah sempurna.

A. RUKUN-RUKUN HAJI:-
1. Ihram (berniat mengerjakan haji)
2. Wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan
3. Tawaf Ifadhah
4. Sa'i
5. Tahallul (bercukur atau bergunting)
6. Tertib (berturut-turut mengikut aturan)

B. WAJIB-WAJIB HAJI:-
1. Ihram serta berniat haji dari miqat
2. Bermalam (mabit) di Muzdalifah
3. Bermalam (mabit) di Mina
4. Melontar tiga jumrah
5. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram

C. SUNAT-SUNAT HAJI:-
1. Mengerjakan haji dengan cara ifrad
2. Membaca talbiah
3. Tawaf qudum iaitu tawaf yang dilakukan oleh orang yang tiba di Mekah sebelum tiba masanya wukuf di Arafah
4. Solat sunat tawaf dua rakaat dan lebih utama dilakukan di belakang Maqam Ibrahim
5. Bermalam di Mina pada tarikh 10 Zulhijjah
6. Tawaf wada' yang juga disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebaik sahaja akan meninggalkan Mekah
7. Berpakaian ihram dan serba putih
8. Berhenti di Masjidil-Haram pada 10 Zulhijjah

4. RUKUN DAN WAJIB UMRAH:-
Mengenai umrah pula ia mempunyai lima rukun iaitu:-
a) Ihram dengan berniat masuk menjalani umrah
b) Tawaf
c) Sa'i
d) Tahallul
e) Tertib

Wajib umrah pula hanya dua:-
a) Ihram dari miqat
b) Meninggalkan larangan-larangan kerana ihram

5. MIQAT:-
Miqat adalah suatu ketentuan atau batas bagi seseorang untuk memulakan haji atau umrah. Miqat ada dua iaitu Miqat Zamani dan Miqat Makani.

Miqat Zamani adalah ketentuan masa atau waktu bagi memulakan ihram. Untuk ibadah haji ia bermula pada 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar pada sepuluh hari bulan Zulhijjah. Adapun untuk umrah ia boleh dilakukan bila-bila masa sepanjang tahun

Miqat Makani pula adalah suatu ketentuan tempat bagi seseorang itu untuk menjalani ihram. Miqat Makani ini tiada sebarang perbezaan antara calon-calon haji atau calon-calon umrah. Bagi jemaah Malaysia, jika terus menuju Mekah maka miqadnya adalah di Yalamlam. Jika ke Madinah dulu maka miqatnya adalah di Bir Ali.

6. PANTANG LARANG KETIKA IHRAM:-
Sebaik sahaja seseorang itu telah berniat ihram maka ia akan terpenjara atau terikat oleh larangan-larangan sebagaimana berikut:-
a) Memakai pakaian berjahit atau menutupi seluruh tubuh bagi lelaki
b) Menutup kepala atau sebahagiannya seperti memakai kopiah atau songkok bagi lelaki
c) Menutup muka atau sebahagiannya bagi wanita
d) Memakai sarung tangan bagi wanita
e) Memakai wangi-wangian
f) Bersetubuh atau pendahuluannya dan bercumbuan untuk menaikkan nafsu
g) Melangsungkan akad nikah atau menikahkan
h) Memotong atau menghilangkan kuku, rambut atau bulu-bulu badan yang lain
i) Memburu atau membunuh haiwan sama ada yang halal atau yang haram
j) Memotong atau mencabut pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) di tanah Haram
k) Memindahkan sesuatu dari tanah Haram seperti batu atau lain-lain

No comments: