Monday, April 19, 2010

KEBENARAN MENCIPTAKAN KEKUATAN

1
Tugas
Kewajipan sesuatu
(kerja, tanggungjawab dan lain-lain)
yang mesti dilaksanakan,
sesuatu yang ditentukan untuk dikerjakan,
tanggungjawab.

Suruhan untuk melakukan sesuatu
(dari pihak yang berkuasa),
arahan, perentah

Kerja yang dijalankan oleh sesuatu jabatan
(bahagian tubuh dan lain-lain), fungsi.


2
Tugas
Menugas menuduh tanpa sebarang bukti yang nyata

3
Tugas
kencang (angin), kuat, teguh hati, cekal hati

Kali ini saya akan cuba untuk menghurai tugas yang ada pada diri kita agar ianya selari dan sesuai dengan maksudnya di bahagian satu makna tugas itu. Ramai orang memberi maksud tugas itu adalah kerja atau peranan kita dalam sesuatu bidang atau pekerjaan. Umpamanya kalau seseorang itu guru, maka tugasnya adalag untuk mengajar. Sekiranya seseorang itu anggota polis, menjaga keselamatan adalah tugasnya. Begitulah dengan lain-lain kerjaya yang ada di muka bumi ini.

Tugas adalah kata-kata yang paling mudah dalam bahasa manusia. Kita sama sekali tidak boleh berbuat lebih daripada tugas kita kerana kita telah diamanahkan dengan tugas-tugas yang tertentu. Namun begitu tidaklah sepatutnya kita berharap untuk berbuat kurang dari tugas kita. Sebenarnya, apakah yang mempunyai perbatasan tetapi kita tidak seharusnya tidak berbuat kurang dari itu? Kesedaran merupakan tempat bagi tugas dan di situlah kita terikat untuk melakukan segala sesuatu yang benar secara moral.

Tugas sering melampau jalur hukum dan menuntut kita bertindak atau menahan diri meskipun kita tidak terikat untuk melakukannya. Jaritan dan teriakan orang meminta pertolongan telah menuntut kita agar bertindak untuk menghulurkan pertolongan. Itu pun bergantung kepada kemampuan kita yang boleh mengizinkan bantuan diberikan. Sekiranya bantuan yang kita berikan akan memberikan kemudaratan, apakah kita perlu bertarung nyawa kita demi untuk kemanusiaan?

Dalam usaha kita menyelami erti tugas ini, kesedaran adalah merupakan hakim yang baik untuk menentukan sebarang keputusan. Kesedaran adalah satu modal yang terbaik dalam untuk kita membentukkan pembangunan karakter. Begitu juga dalam usaha kita untuk membangunkan diri kita seteguhnya dan dalam pengembangan kemanusiaan yang sejati. Disamping itu kita juga perlu membuat pemahaman yang lebih baik bagi kita mengenal kekuatan jiwa yang ada pada diri setiap manusia.

Kejayaan lebih banyak datang kepada mereka yang telah belajar membezakan baik dan buruk. Oleh itu kalau kita telitikan, kejayaan sering berpihak kepada mereka yang melakukan perkara yang baik. Kejayaan yang lebih besar akan datang kepada mereka yang suka mengabdikan diri dalam pemikran yang mendalam dan juga perbuatan yang mulia. Mereka yang tidak berkira dalam menjalankann tugas biasanya mendapat pembalasan yang terbaik dan sewajarnya. Oleh itu, janganlah kita menyimpan kemampuan kita untuk membuat kebaikan.

Lihatlah di mana-mana ceruk dan pelusuk. Tugas itu akan berada di mana-mana. Kita sebagai hamba ini sebanarnya terikat dengan tugas yang utama iaitu kepada Tuhan. Kita juga terikat dengan diri kita sendiri, ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh komuniti yang kita dampingi. Tugas kita bolehlah dianggap sebagai wajib kepada seluruh kemanusiaan dan kepada kehidupan kita. Oleh itu lakukanlah tugas kita ke arah yang boleh memberi faedah dan kepentingan semua pihak.

Fakta yang harus selalu dipertimbangkan ialah tugas mempunyai pelbagai syarat. Antaranya adalah yang menuntut kita mengembangkan dan mengerahkan kemampuan terbaik yang ada dalam diri kita. Ia juga perlu dilakukan di setiap tempat dan di setiap saat. Ingatlah bahawa kita tidak mampu berbuat yang lebih dari itu. Dalam perkara ini pepatah ada menyatakan bahawa, "ukurlah baju di badan sendiri."

"Marilah kita memiliki keyakinan bahawa
kebenaran menciptakan kekuatan dan keyakinan
dan dalam keyakinan itu
marilah kita bersungguh-sungguh melakukan tugas kita
sebagaimana yang kita fahami."

No comments: