Friday, December 12, 2008

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi;
Bab A - Penerimaan
Bab B - Pendaftaran
Bab C - Pengunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
Bab D - Penyelenggaraan
Bab E - Pelupusan
Bab F - Kehilangan dan Hapuskira
2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan kerajaan yang dibeli atau disewa dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.
3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.
4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:-
4.1 Harta Modal
a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu atau
b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna
4.2 Inventori
a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan barjadual
b) Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal
5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:-
5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:-
i) Loj/Jentera Berat
ii) Kenderaan
iii)Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/Dapur/Sukan
5.2 Kategori bagi Inventori ialah:
a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:-
i) Peralatan/Keengkapan CT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan/Pejabat/ makmal/ Bengkel/Dapur/Sukan
b) Tanpa mengira nilai perolehan asal:-
i) Perabot
ii) Hamparan, Hiasan dan Langsir
iii) Pinggan Mangkuk
6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPR) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

No comments: