Saturday, December 27, 2008

PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERKESAN

Bilik darjah adalah medan perjuangan utama kepada kerjaya guru. Di sinilah, warga pendidikan menunjukkan kebolehan dan keupayaan melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran. Bilik darjah yang terurus dengan baik, selesa, ceria dan menarik membolehkan murid mengikuti P & P dengan mudah dan berkesan.
Bentuk P & P yang sesuai akan dapat menarik minat dan tumpuan dapat diberi kepada murid yang lemah, sederhana tanpa meninggalkan murid yang cerdas. Oleh itu pengurusan bilik darjah yang tersusun rapi dan terkawal akan menimbulkan suasana yang boleh menggalakkan P & P berkesan dalam kalangan murid. P & P yang berkesan memerlukan suasana yang selesa, ceria, selamat dan tenteram di dalam bilik darjah.
3 CABARAN GURU DALAM BILIK DARJAH
1. Bilangan murid yang ramai
2. Objektif P & P tercapai @ tidak
3. Peruntukan masa yang terhad

No comments: