Saturday, December 6, 2008

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN KHAS

Faktor yang menentukan kejayaan pendidikan murid berkeperluan khas;
1. dasar pendidikan
2. kurikulum
3. modul pengajaran
4. kepakaran guru dan perjawatan
5. kemudahan infrastruktur dan peralatan
Dalam usaha untuk menyediakankan faktor-faktor di atas, pelbagai isu yang perlu ditangani dengan bijak dan profesional. Antara isu yang memberi kesan besar kepada keberkesanan program Pendidikan Khas ialah komitmen pelbagai pihak yang signifikan dengan pendidikan murid berkeperluan khas. Dalam isu ini semua pihak wajar memainkan peranan dengan lebih berkesan.
1. ibu bapa - wajar komited dan pastikan anak mereka mendapat intervensi sewajarnya melalui kerjasama yang mantap antara rumah dengan sekolah.
2. kaunselor - memainkan peranan untuk memastikan murid dan ibu bapa mereka sentiasa bermotivasi meneruskan intervensi yang dirancang.
3. guru - elemen penting dalam keberkesanan program Pendidikan Khas dan perlu memiliki kemahiran dan kepakaran tertentu bergantung kepada jenis kecacatan murid yang dilatih.
4. komuniti - perlu prihatin untuk mengenali murid berkeperluan khas terutama rakan sebaya yang normal perlu menjadi pendorong utama yang boleh meransang motivasi murid ini.
Bagi Jabatan Pendidikan Khas (JPK), cabaran yang dihadapi adalah untuk menyebarluaskan fakta berkaitan peluang pendidikan murid berkeperluan khas yang disediakan oleh kementerian. Bagi ibu bapa dan masyarakat perlu diperjelaskan agar mereka ini lebih memahami tentang peluang dan keperluan pendidikan murid tersebut.

No comments: