Monday, December 15, 2008

CARTA ALIRAN

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN /JABATAN/PTJ
1. Terima aset bersama punca maklumat
2. Tentukan kumpulan aset
3. Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-3)
4. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) & Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5)
5. Cop pengesahan pendaftaran pada punca utama
6. Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset
7. Tempatkan aset di lokasi
8. Kwmaskini Senarai Aset (KEW.PA-7)
9. Simpan daftar aset

No comments: