Tuesday, December 9, 2008

PENDIDIKAN KHAS

JAWATANKUASA
1. Jawatankuasa Pendidikan Khas
2. Jawatankuasa Kokurikulum Pendidikan Khas
3. Jawatankuasa Program Inklusif
4. Jawatankuasa Disiplin Pendidikan Khas
PERJAWATAN GURU PENDIDIKAN KHAS
Perjawatan Guru Pendidikan Khas adalah satu perjawatan tambahan dan tidak termasuk di dalam perkiraan bilangan guru asas sekolah.
Jumlah Guru Pendidikan Khas = 1.5 guru X Bilangan Kelas
Jumlah guru pendidikan khas adalah satu jawatan sepenuh masa dan tidak boleh digunakan sebagai guru ganti di kelas aliran perdana.
BILANGAN KELAS PENDIDIKAN KHAS
Perkiraan bilangan kelas pendidikan khas adalah seperti berikut;
Bilangan Kelas Pendidikan Khas = Jumlah Murid/6.5 murid
MESYUARAT
1. Mesyuarat Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Integrasi
2. Mesyuarat Pemuafakatan Dengan Ibu Bapa/Penjaga
PERJAWATAN PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
Perjawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas (DG44) untuk Program Pendidikan Khas Integrasi di sekolah menengah dan Perjawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas (DGA32) untuk Program Pendidikan Khas Integrasi di sekolah rendah telah diluluskan pada tahun 2008. Kelayakan perjawatan ini adalah tertakluk kepada pengredan sekolah yang ditentukan oleh Bahagian Sumber Manusia.
Rujuk Surat Siaran Jabatan Pelajaran Perak; J.Pel.Pk.SULIT/4773/(18) bertarikh 27 November 2007
PERJAWATAN PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS
Penyelaras Pendidikan Khas (untuk sekolah tanpa perjawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas) dilantik secara dalaman dari kalangan guru-guru pendidikan khas oleh pihak pentadbir sekolah berpandukan beberapa kriteria yang berikut;
1. Kemahiran dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khas
2. Daya kepimpinan
3. Perwatakan
4. Komitmen atau kesungguhan
5. Kekananan
6. Sokongan dari guru-guru pendidikan khas yang lain
7. Sokongan dari pihak pentadbir sekolah
Cadangan nama guru pendidikan khas yang akan dilantik menjadi Penyelaras Pendidikan Khas hendaklah dipanjangkan ke Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri. Surat perlantikan akan dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri.
Perjawatan Penyelaras Pendidikan Khas boleh digantikan dengan penyelaras baru berdasarkan sebab-sebab berikut;
1. tidak mampu melaksanakan bidang tugas dan tanggungjawabnya dengan baik
2. tidak mematuhi arahan/pekeliling
3. mendapat aduan bertulis daripada guru-guru (terutama di kalangan guru-guru pendidikan khas) atau pihak pentadbir sekolah atau ibu bapa / penjaga atau pihak luar dan apabila disiasat serta didapati aduan itu berasas.
PERJAWATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM) PENDIDIKAN KHAS N17
Perjawatan Pembantu Pengurusan Murid Pendidikan Khas telah diluluskan oleh Bahagian Sumber Manusia pada tahun 2007. Perjawatan ini telah diisi di sekolah-sekolah secara berperingkat. Perkiraan bilangan PPM Pendidikan Khas adalah seperti berikut;
10 murid Pendidikan Khas = 1 perjawatan PPM
Perkiraan bilangan PPM di atas adalah tertakluk kepada pindaan.
Rujuk lampiran 1 untuk senarai tugas Staf Sokongan Bukan Guru (Pelajaran) - Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 (Integrasi Pendidikan Khas).

1 comment:

Anonymous said...

Slm, dimana bleh sy dptkan pekeliling diatas ad link or softcopy x?