Monday, December 15, 2008

PROSES KERJA

PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN
Langkah 1
Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:-
a) Aset yang dibeli:-
i) Pesanan Rasmi Kerajaan
ii) Nota Serahan
iii) Invois
iV) Dokumen Kontrak
v) Kad Jaminan
vi) Manual Pengguna
vii) dokumen lain yang berkaitan
b) Aset Sewa Beli:-
i) Surat Ikatan Perjanjian
ii) Dokumen lain yang berkaitan
c) Aset diterima dari sumber lain:-
i) Salinan daftar jika terima secara pindahan
ii) Surat kelulusan menerima hadiah
iii) Salinan Sijil Lucuthak
d) Aset yang belum pernah berdaftar
i) Maklumat di fizikal aset
ii) Sumber lain berkaitan
Langkah 2
Tentukan kumpulan aset mengikut:-
a) Harta Modal
b) Inventori
Langkah 3
Sediakan Daftar Harta Modal KEW.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ
Langkah 4
Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5.
Senarai daftar ini hendaklahdikemukakan seperti berikut:-
a) Jika senarai disediakan olej PTJ, kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat
b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat, kemukakan kepada Kementerian
Langkah 5
Cop Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan
Langkah 6
Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan" Hak Kerajaan (HMK) pada aset
Langkah 7
Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan
Langkah 8
Kemaskini Senarai Aset (KEW, PA-7)
lANGLAH 9
Senarai daftar aset

No comments: