Wednesday, December 3, 2008

KECEMERLANGAN DIRI

Untuk mencapai kecemerlangan empat perkara dalam diri kita perlu dicemerlangkan. Empat perkara tersebut seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK):-
"Pendidikan di Malaysia adala suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara".
JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK
Dalam FPK, empat perkara yang perlu diseimbangkan bermula dengan Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan diri keempat-empat perkara tersebut perlu dicemerlangkan. Untuk kecemerlangan diri, kita perlu cemerlangkan dulu jasmani, emosi, rohani dan intelek (jeri). Saya ikut turutan jeri untuk memudahkan warga pendidik yang telah menjadi kebiasaan menggunakan turutan ini.
CEMERLANG JASMANI
Seseorang yang cemerlang jasmaninya akan mengamalkan gaya hidup sihat. Mereka akan menjaga pemakanan dengan baik dengan mengambil makanan yang seimbang dan berzat. Jasmani mereka tidak akan dicemari dengan kegiatan yang negatif seperti pil khayal, arak, dadah dan rokok. Mereka juga akan menjauhi diri dari HIV dan AIDS. Untuk kelihatan sihat dan cergas, mereka melakukan senaman. Jasmani yang sihat menjanjikan otak pun akan sihat.
CEMERLANG EMOSI
Cemerlang emosi juga mengawal tingkah laku sesorang. Emosi yang cemerlang bermaksud seseorang itu dapat mengawal dan menangani emosi ke arah yang positif. Seorang majikan pada hari ini sanggup memaki hamun pekerja bawahan hanya atas kesalahan yang kecil. Ini adalah merupakan kes marah yang melampau. Seorang anak sanggup membunuh ibunya atas emosi yang tak terkawal seperti cemburu atau menidakkan kemahuannya. Seseorang yang sedang bersedih perlu mengawal emosinya agar jangan terlalu bersedih sehingga melupakan dirinya tanpa diurus.
CEMERLANG ROHANI
Rohani merupakan jiwa atau dalaman diri kita. Orang Islam yang mematuhi ajaran agamanya adalah untuk kebersihan rohaninya. Sebarang tuntutan agamanya mesti didahului seperti rukun islam dan rukun iman. Taat dan menghormati ibu bapa juga menunjukkan seseorang itu ke arah cemerlang rohani. Seseorang yang inginkan cemerlang rohaninya perlu berusaha menambahkan ilmu pengetahuan, mengamalkan amalan sunat serta mendampingi orang-orang 'alim. Perkara wajib perlu dilakukan dan haram mesti dijauhi agar cemerlang rohani dapat diperolehi.
CEMERLANG INTELEK
Intelek boleh disamakan maksudnya dengan minda. Oleh itu seseorang yang cemerlang intelek menandakan mindanya adalah cemerlang. Cemerlang intelek bukanlah bererti seseorang itu mencapai kecemerlangan dalam akademiknya semata-mata. Ia mempunyai kecemerlangan dalam pemikiran dan keilmuan. Seseorang yang cemerlang inteleknya akan meletakkan dirinya bebas tanpa kongkongan atau terpengaruh dengan sesuatu budaya yang negatif. Cemerlang intelek membantu perkembangan kehidupan seseorang. Matlamat hidup yang positif adalah menjadi fokus utama kepada orang yang cemerlang inteleknya. Cemerlang intelek boleh diperolehi melalui pengalaman, bacaan dan amalan. Cemerlang intelek membuat seseorang itu mempunyai identiti dan berpersonaliti.
"mereka yang tidak mempunyai keupayaan serta tiada kecemerlangan diri diibarat seperti kerbau yang ditarik hidungnya."

No comments: