Tuesday, December 9, 2008

TATA KELAKUAN DAN TATATERTIB

PERATURAN DAN URUSAN TATA KELAKUAN DAN TINDAKAN TATATERTIB
Kelakuan
* Taat setia kepada Yang Di Pertuan Agong, negara dan kerajaan
dilarang / tidak boleh
* membelakangkan tugas demi kepentingan diri
* berkelakuan memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidkmatan awam
* kurang cekap / berusaha
* berkelakuan tidak jujur, tidak amanah atau tidak bertanggungjawab
* ingkar perintah
* cuai melaksanakan tugas
* menjalankan pekerjaan luar tanpa kebenaran
* berpakaian menjolok mata
* penyalahgunaan dadah
* menerima dan memberi hadiah kepada mana pihakjika hadiah itu ada kaitan dengan tugasnya atau tidak sepadan dengan maksud hadiah itu
* mengisytiharkan harta yang kurang lengkap
* menyelenggarakan taraf hidup yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah
* meminjam wang di bawah sesuatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang, kecuali daripada bank, syarikat insurans, koperasi tau syarikat kewangan yang diluluskan
* keterhutangan wang yang serius
* penglibatan diri dalam pasaran komoditi atau sekuriti
* mengadakan aktiviti mengelola atau mengambil bahagian dalam mana-mana perjudian atau loteri
* menerbit atau menulis buku, majalah atau karya tanpa kebenaran
* membuat pernyataan awam tanpa kebenaran
* bertindak sebagai penyunting bagi surat khabar dan sebagainya
* pegawai dalam kumpulan Pengurusan Tertinggi dan kumpulan Pengurusan Profesional mengambil bahagian aktif dalam politik
* pegawai dalam Kumpulan Sokongan melibatkan diri secara aktif dalam politik tanpa kebenaran
* ketidakhadiran daripada bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu
Hukuman Tatatertib
a) memberi amaran
b) mengenakan denda
c) melucutkan hak emolumen
d) menangguh pergerakan ngaji
e) menurun gaji
f) menurun pangkat
g) buang kerja
Tindakan Tatatertib Biasa di Peringkat Sekolah;
1. Guru Besar sediakan laporan salahlaku pegawai / anggota
2. Hantar Laporan ke Lembaga Tatatertib Perkhidmatan, JPN melalui PPD
3. Serahkan surat pertuduhan kepada pegawai / anggota yang berkenaan dan minta suratbela diri dalam tempoh 21 hari
4. Hantar ulasan berdasarkan surat bela diri daripada pegawai / anggota kepada Lembaga Tatatertib Perkhidmatan
5. Terima surat pemberitahuan keputusan tindakan tatetertib daripada Lembaga Tatatertib dan serahkannya kepada pegawai / aanggota berkenaan
6. Jika pegawai didapati tidak bersalah
7. Jika pegawai didapatitidak bersalah, kes ditutup
8. jika pegawai didapati bersalah, pegawai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari
9. jika tidak ada surat rayuan, Guru Besar / Pengetua hendaklah melaporkan kepada Lembaga tatatertib dan jika ada surat rayuan, tindakan selanjutnya proses adalah sama seperti proses tindakan tatertib yang dinyatakan di atas.

No comments: