Sunday, December 28, 2008

DOA AWAL TAHUN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alm, salawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad s.a.w, ahli keluarga dan para sahabatnya sekelian. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, yang qadim (sediakala) dan yang awal. Dengan limpah kurnia-Mu yang besar dan kepemurahan-Mu yang sejati, tahun yang baru ini tiba kepada kami. Maka kami pohonkan kepada-Mu keterpeliharaan daripada syaitan yang direjam, para penolongnya dan tentera-tenteranya, dan kami pohonkan pertolongan menghadapi nafsu yang sentiasa menyuruh ke arah kejahatan dan pertolongan untuk bergiat dengan amalan yang dapat menghampirkan kami kepada-Mu sehampir-hampirnya, wahai Tuhan yang empunya kebesaran dan kemuliaan, wahai yang paling mengasihi di antara yang mengasihani. Moga Allah mencucuri kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad s.a.w Nabi yang ummi, ahli keluarganya dan para sahabatnya sekelian. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam.

No comments: