Monday, July 13, 2009

MANUSIA DAN KEJAYAAN

Selagi manusia mengizinkan kejahilan ada di dunia, maka akan tetap ada manusia yang penuh ketakutan dan kekhuatiran. Selama orang tidak tahu tentang kemungkinan yang sebenarnya dimilikinya, maka akan tetap ada orang yang melakukan kejahatan pada masyarakat, tetap ada kemiskinan di antara kemewahan, tetap ada rusuhan perkauman tetap ada ketidakpuasan.
Apabila kita memegang tanggapan lebih luas tentanag kemungkinan kita, suatu pengetahuan dan kepercayaan kepada diri sendiri, maka kita akan mampu mencapai yang lebih baik. Kita sama sekali tidak akan menikmati keberkatan yang melimpah dari kehidupan, selama kita tetap mempertahankan fahaman yang salah bahawa kita adalah "makhluk malang yang tidak dapat ditolong", bahawa kita "rendah". Kita tetap rendah dan tidak boleh diselamatkan, apabila beranggapan memang begitulah diri kita.
Tidak ada yang rendah di antara manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Satu-satunya kerendahan yang ada pasa diri kita adalah kerendahan yang kita letakkan pada diri sendiri. Yang diciptakan Tuhan bersifat sempurna. Kita dewasa secara fizikal, namun dalam prosesnya kita gagal menjadi dewasa secara mental kerana kehendak diri kita sendiri.
Masalah yang dihadapi oleh kebanyakan manusia adalah, ketika hasrat untuk mencapai kejayaan lahir, kita belum menyiapkan keadaan kita untuk menang. Kita terlalu banyak percaya kepada nasib baik. Kita mempertaruhkan kesempatan kita untuk meraih kejayaann yang lebih besar. Kenyataannya, kita tidak akan dapat mencapai tempat lebih tinggi dari yang kita yakini boleh kita capai. Tidak ada orang yang boleh berjaya, kalau yang berkaitan meragukan diri sendiri atau membiarkan kepalanya dipenuhi dengan fikiran tentang kegelapan.
Kejayaan adalah hak asasi setiap manusia, tetapi kejayaan tidak menjadi milik kita, bila kita tidak mengakuinya dan menggunakannya. Manusia dicipta untuk berdiri tegak dan membawa dirinya sebagai penakluk, bukannya sebagai hamba, sebagai makhluk yang berjaya, bukannya sebagai makhluk yang gagal. untuk memenuhi hak asasi yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia.

No comments: