Wednesday, July 1, 2009

P.U.(A) PENGURUSAN KURIKULUM & KOKURIKULUM

disedut dari nota Amran bin Haji Mahadi

OBJEKTIF
1. Menerangkan perkara-perkara utama dalam Akta Pendidikan yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum
2. Memahami kepentingan Surat Pekeliling Ikhtisas dalam melaksanakan pengurusan kurikulum di sekolah

PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN
Memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan kaum:-
1. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama
2. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama
3. Pelbagai pendidikan dan skopnya yang komprehensif

PU(A) 531/97
1. Dikenali juga sebagai peraturan-peraturan pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

No comments: