Monday, April 20, 2009

KEPIMPINAN (8)

Cara-Cara Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan
Organisasi:-
1. latihan kepimpinan
2. penerapan nilai-nilai murni kepimpinan
3. perubahan sikap dan nilai
4. maklum balas dari pekerja-pekerja bawahan
5. pengalaman dan pusingan kerja
6. kemajuan kerjaya dan kemajuan individu
Latihan Kepimpinan:-
Setiap individu yang diambil untuk menganggotai organisasi perlu diberi kursus orientasi atau induksi terlebih dahulu
Penerapan Nilai-Nilai Murni Kepimpinan:-
Boleh dihasilkan dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran
Perubahan Sikap dan Nilai:-
Boleh dilakukan dengan melakukan latihan kederiaan (sensitivity training). Seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpian
Maklum Balas Dari Pekerja-Pekerja Bawahan:-
Satu sistem maklum balas perlu diadakan untuk pekerja-pekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi para pegawai atasan tanpa rasa dendam
Pengalaman dan Pusingan Kerja:-
Tiap-tiap individu dalam organisasi hendaklah diberi peluang yang luas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya
Kemajuan Kerjaya dan Kemajuan Individu:-
Individu perlu dipermajukan jika tidak mereka akan menjadi manusia yang pasif dan membosankan.
Kesimpulan:-
1. organisasi memerlukan manusia dan manusia memerlukan organisasi
2. organisasi danm manusia saling memerlukan ke arah kejayaan dan kesejahteraan individu, organisasi, bangsa dan negara
3. organisasi yang teguh melahirkan manusia yang berdedikasi dan berdisiplin
4. organisasi yang kukuh memerlukan kepimpinan yang bertenaga dan sentiasa disenangi
5. sifat dan nilai yang dimiliki oleh seseorang itu menentukan gaya kepimpinan
6. sifat-sifat yang mulia dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang pemimpin akan membawa organisasi ke arah kejayaan

No comments: