Monday, January 19, 2009

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan kepada beberapa aspek:-
1. Pendidikan suatu usaha berterusan
2. Memperkembangkan potensi individu
3. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu
4. Insan yang seimbang dan harmonis
5. Unsur intelek
6. Unsur rohani
7. Unsur emosi
8. Unsur jasmani
9. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
10. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
11. Rakyat Malaysia yang berketrampilan
12. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia
13. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab
14. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
15. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan pada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

No comments: