Tuesday, January 20, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (16)


Sekatan Bergiat Dalam Politik
Perintah Am 19 (2), Bab D - penjawat awam daripada kumpulan pengurusan dan ikhtisas adalah dilarang.
a) ambil bahagian
b) memakai lambang parti politik
Ambil Bahagian:-
a) memegang jawatan
b) bertanding sebagai calon
c) membuat pernyataan awam mengenai politik
d) menerbit atau mencetak serta mengedarkan bahan bercetak politik
e) menjadi perayu undi dalam mana parti politik
f) menjadi agen pilihan raya
Perintah Am 19 (4), Bab D - penjawat awam daripada kumpulan pengurusan dan ikhtisas boleh aktif dalam politik dengan syarat mendapat kelulusan bertulis dari[ada kerajaan. Penglibatan itu tidak melanggar peruntukan dalam Akta Rahsia Rasmi 1972.

No comments: