Thursday, January 8, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (1)

PENGENALAN
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 memperuntukan tentang jenis kesalahan dan tindakan tatatertib yang boleh diambil terhadappenjawat awam yang telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan.
Kuatkuasa undang-undang yang ada dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang dahulunya dikenali sebagai Perintah Am Bab D wujud dengan mengguna kan kuatkuasa Perkara 132(2) Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan juga turut mengesahkan bahawa Perintah Am Bab D mempunyai kuatkuasa undang-undang dan dikira sebagai mandotori.
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 menumpukan kepada lima bahagian yang berikut:-
1. Jenis kesalahan yang boleh diambil tindakan tatatertib
2. Jenis tindakan tatatertib yang boleh dikenakan terhadap penjawat awam yang telah melaku kan kesalahan-kesalahan yang berkaitan
3. Asas tindakan tatatertib
4. Tindakan surcaj
5. Acara tindakan tatatertib

No comments: