Monday, January 12, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (9)

MEMPENGARUHI ATAU MENGGUNAKAN PENGARUH UNTUK KEPENTINGAN DIRI
Penjawat awam tidak boleh membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan sesuatu tuntutan berhubung dengan perkhidmatan awam sama ada tuntutan itu merupakan tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota perkhidmatan awam yang lain.
Contohnya, penjawat awam A yang ditempatkan di satu tempat kerja di luar bandar telah menggunakan pengaruh dan tekanan seorang yang berpengaruh dalam politik untuk memboleh kan dia ditempatkandi satu tempat kerja di bandar yang berhampiran dengan rumahnyer. Oleh itu, A boleh dianggap telah menggunakan pengaruh dan tekanan luar untuk menyokong tuntutannnya.

No comments: