Wednesday, January 21, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (17)


Sekatan Menerbitkan Buku dan Bertindak sebagai Penyunting atau Menerbitkan Sebarang Penerbitan
Perintah Am 16, Bab D - penjawat awam tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau kerja lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat.

No comments: