Tuesday, January 13, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (10)


PERUNTUKAN KHUSUS PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB TENTANG PERBUATAN YANG BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB
Beberapa peruntukan khusus dalam Peraturan_peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata tertib) 1993 menyebut secara khusus sesuatu tegahan, had dan kaedah sesuatu tindakan penjawat awam, yang jika diingkari akan membolehkan penjawat awam itu dikenakan tindakan tatatertib.
Peruntukan khusus ini sebenarnya menghuraikan secara terperinci beberapa peruntukan umum yang dinyatakan dalam Peraturan 4, terutama tentang pertelingkahan kepentingan persendirian dengan kewajipan awam dan perbuatan atau perkara yang boleh menjejaskan reputasi perkhidmatan awam.
Antara peruntukan khusus itu ialah mengenai:-
a) Menjalankan pekerjaan luar
b) Memberi atau menerima hadiah
c) Memberi atau menerima keraian
d) Menyelenggara taraf hidup yang lebih tinggi daripada emolumen dan pendapatan yang sah
e) Keterhutangan kewangan yang serius
f) Meminjam atau memberi pinjam wang
g) Tegahan daripada terlibat dalam pasaran komoditi atau sekuriti hadapan
h) Larangan mengadakan refel dan loteri
i) Menerbitkan buku dan aktif dalam penerbitan
j) Aktif dalam aktiviti politik
k) Menerima hadiah
Peruntukan khusus yang lain dalam Perintah Am Bab D ialh tentang perkara yang berikut:-
a) Larangan pernyataan awam
b) Tidak hadir bertugas tanpa cuti
c) Pakaian pejabat dan upacara rasmi
d) Penyalahgunaan dadah

No comments: