Saturday, January 31, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (19)

Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Dikenakan Terhadap Penjawat Awam Yang Melakukan Kesalahan Tatatertib
Perintah Am 36, Bab D telah menetapkan beberapa jenis tindakan yang boleh dikenakan terhadap penjawat awam yang melakukan kesalahan tatatertib:-
1. Amaran
2. Denda
3. Lucut Hak Emolumen
4. Tangguh Pergerakan Gaji
5. Turun Gaji
6. Turun Pangkat
7. Buang Kerja
Pihak berkuasa tatatertib boleh mengenakan salah satu hukuman yang berkenaan atau kombinasi dua atau lebih hukuman.

1 comment:

megat said...

Hi!! Your blog are very nice and more info. I hope follow my blog and please click my google ads.