Thursday, January 8, 2009

JABATAN PELAJARAN PERAK

VISI
Menjadikan negeri Perak komuniti berilmu yang bertaraf dunia menjelang tahun 2010
MISI
Kami bersama-samamelaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:-
a) Pengurusan dan kepemimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus
b) Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang
c) Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan
d) Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif
e) Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional
SLOGAN
Komuniti Berilmu Perak Terbilang

No comments: