Friday, January 16, 2009

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM (15)

TEGAHAN DARIPADA MEMBUAT SPEKULASI
Perintah Am 14, Bab D - Penjawat Awam dilarang membuat spekulasi turun naik harga komoditi atau menjual beli sekuriti harta yang tinggi.

No comments: