Saturday, February 21, 2009

PERINTAH AM BAB C - CUTI

Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan yang berkuatkuasa pada 1.1. 1974, mempunyai 8 bahagian dan 68 ceraian. Cuti yang membawa maksud dibenarkan meninggalkan tugas tetapi tidak dikira putus perkhidmatan atau pun berhenti. Cuti rehat adalah cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan. Cuti sakit juga bergaji penuh kerana sebab-sebab perubatan dengan sokongan sijil sakit dari pegawai perubatan yang diktiraf oleh kerajaan.
Cuti Yang Diberi Perkhidmatan:-
1. Cuti kerana perkhidmatan
2. Cuti rehat
3. Kadar cuti rehat
4. Cuti rehat tiada genap setahun perkhidmatan
5. Cuti pegawai yang akan bersara
6. Membawa ke hadapan cuti yang tidak dapat diambil
7. Pengumpulan luar biasa cuti rehat
Cuti Separuh Gaji:-
Cuti separuh gaji diberikan atas sebab kesihatan sahaja.
Cuti Tanpa Gaji:-
Bagi cuti tanpa gaji, kuasa meluluskan nya ialah Ketua Jabatan.
Cuti-Cuti Atas Sebab Perubatan:-
Sijil sakit adalah perlu untuk mendapatkan cuti sakit dan jenis cuti atas sebab-sebab perubatan ialah:-
a) Cuti Sakit
b) Cuti Sakit Lanjutan
c) Vuti Pemulihan dan Kuarantin
d) Cuti Bersalin
e) Cuti Kecederaan
f) Cuti Tibi, Kusta dan Barah
g) Cuti Haji
h) Cuti Kerana Berkursus
i) Cuti Tanpa Rekod

No comments: