Thursday, February 19, 2009

PERINTAH AM BAB A - LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Kuatkuasa ikut Fasal (2) Perkara 132 dalam perlembagaan yang dikeluarkan pada 1.5.1973. Ia mempunyai 4 bahagian dan 68 ceraian. Bahagian ini diguna pakai untuk semua perlantikan dan kenaikan pangkat dalam perjawatan persekutuan.
Lantikan - Syarat Am Lantikan dan Perkhidmatan:-
1. Warganegara
2. Bukan warganegara
3. Bekas pegawai yang berhenti
4. Pegawai yang dibuang kerja atau ditamatkan kerja
5. Perlantikan pegawai yang sedang berkhidmat
6. Perlantikan ikut skim yang diluluskan
7. Harijadi
8. Kelulusan
9. Jawatan yang kosong
10. Kembali ke jawatan asal
11. Sambung kontrak
12. Kembali ke jawatan asal
13. Patuhi pekeliling
14. Boleh dipinjamkan
Pengambilan dan Perlantikan:-
1. Iklan
2. Tanggungjawab Ketua Jabatan
3. Permohonan dari Pegawai Kerajaan
4. Tawaran Jawatan
5. Surat Akuan Doktor dan Surat Sumpah
6. Surat Akaun Terima
Tempoh Percubaan dan Perlanjutan:-
1. Pegawai baru dilantik
2. Pegawai dalam percubaan
3. Jawatan luar biasa
4. Perlanjutan tempoh percubaan
Penetapan Gaji Masuk:-
1. Lantikan Pertama dan Lantikan Tetap
2. Jawatan baru
3. Kadar biasa
Pengesahan dan Berpencen:-
1. Pengesahan dalam jawatan
2. Tanggungjawab Ketua Jabatan
3. Lanjut tempoh percubaan
Tarikh-Tarikh:-
1. Perlantikan baru
2. Perlantikan pegawai sementara
3. Kekananan
4. Pergerakan Gaji
Kenaikan Pangkat:-
1. Dasar Kenaikan Pangkat
2. Pengisian dengan iklan
3. Pengisian tanpa iklan
4. Tarikh kenaikan Pangkat
5. Tangga Gaji
Penamatan:-
1. Pernyataan kesihatan dan sumpah palsu
2. Gagal disahkan
3. Notis penamatan
4, Notis berhenti
Umur Bersara:-
1. Umur
2. Persaraan

No comments: