Sunday, February 22, 2009

PERINTAH AM BAB E - RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN


Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan yang dikuatkuasakann pada 1.2.1974 mempunyai 6 bahagian dan 35 ceraian. Rumah biasa kerajaan ialah rumah selain daripada rumah khas Jabatan atau rumah khas jawatan. Rumah khas Jabatan merupakan rumah yang didirikan oleh Jabatan untuk menjadi kediaman seseorang pegawainya. Rumah khas jawatan pula ialah rumah yang dikhaskan untuk seseorang pemegang jawatan tertentu.
1. Rumah-rumah Kediaman:-
Terdapat beberapa kategori rumah kediaman dan pegawai yang ada disediakan kemudahan kediaman oleh kerajaan:-
a. rumah kediaman yang disewa bukan yang disediakan oleh kerajaan
b. pegawai tertentu yang dusediakan rumah kediaman
c. pegawai tertentu yang boleh menyewa rumah kerajaan
d. peruntukan rumah yang berhak disediakan oleh kerajaan
e. kemudahan sewa rumah oleh pegawai tertentu
2. Tanggungjawab Pegawai yang Mendiami Rumah Kerajaan:-
a. pegawai mesti mematuhi setiap peraturan yang dikenakan
b. pegawai tidak dibenarkan meminda rumah
c. pegawai tidak dibenarkan menyewakan rumah tersebut kepada orang lain
d. pegawai tidak dibenarkan menternak binatang di kawasan rumah berkenaan
e. pegawai bertanggungjawab menjaga keceriaan dan kebersihan kawasan rumah
f. pegawai bertanggungjawab melaporkan setiap kerosakan rumah
g. pegawai mesti melaporkan untuk memasuki atau mengosongkan rumah
3. Kadar Sewa, Pembayarannya dan Lain-Lain Bayaran:-
a. sewa mengikut gandaan sewa namaan
b. sewa dikira dari hari masuk dan keluar rumah
c. sewa dipotong dari gaji
d. semua bayaran utiliti adalah tanggungan pegawai
e. sewa rumah adalah mengikut kelas daripada pegawai berhak
f. sewa digandakan apabila pegawai ingkar pindah
g. sewa bagi pegawai yang mendapat pinjaman perumahan
h. sewa pegawai yang berkongsi rumah
4. Bangunan Pejabat:-
a. semua bangunan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri
b. penjagaan bangunan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan
5. Tanggungjawab JKR:-
a. memeriksa dan membaiki bangunan
b. kebenaran hak masuk rumah'
c. peraturan ambil alih rumah
d. peraturan kosongkan rumah
e. rumah khas Jabatan
f. mempunyai tanggungjawab am
6. Pelbagai:-
a. mengosongkan rumah bila bersara
b. Ketua Jabatan akan melaporkan pegawai yang akan bersara kepada Pegawai Perumahan
c. sewa mes dan asrama

No comments: