Saturday, October 31, 2009

PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN

MENGUTAMAKAN PELANGGAN
Memberi penekanan terhadap kepentingan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan:-
a. memberi layanan yang mesra dan adil kepada setiap pelanggan
b. mewujudkan pejabat perkhidmatan pelanggan
c. memperluaskan mekanisme penyebaran dan penyampaian kemudahan perkhidmatan
d. mengurangkan karenah birokrasi dalam urusan jabatan dengan pelanggan
KEMUDAHAN PELANGGAN
Ketua Jabatan digalakkan menyediakan kemudahan berikut di jabatan masing-masing agar memberi keselesaan dan kemudahan kepada pelanggan:-
a. telefon awam untuk kegunaan orang ramai yang datang berurusan dengan jabatan
b. alat siar raya yang boleh membantu untuk penyampaian maklumat dengan cepat dan berkesan
c. kafeteria yang sesuai untuk kemudahan pegawai dan pelanggan yang sentiasa berurusan dengan jabatan
d. galeri yang ada mempamerkan aktiviti-aktiviti jabatan serta perancangan dan prestasi jabatan
e. kemudahan sukan dan riadah
PIAGAM PELANGGAN
Ketua Jabatan hendaklah mengubal Piagam Pelanggan Jabatan berdasarkan penyampaian perkhidmatan atau produk kepada pelanggan.
Piagam Pelanggan yang dikeluarkan hendaklah jelas, mudah disebarkan, kebolehpercayaan, praktikal, khusus dan boleh ditambahbaik.
PENGURUSAN ADUAN AWAM
a. setiap aduan yang berkaitan diambil tindakan penyelesaian/pemulihan dengan cepat, tepat, adil dan berkesan
b. mewujudkan pelbagai saluran (kaunter, telefon, emel, laman web interaktif, borang atau surat)
c. menetapkan tempoh yang munasabah bagi penyelesaian
d. sistem aduan dipertingkatkan mengikut peraturan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa
PENGURUSAN MEDIA
a. melantik seorang Pegawai Perhubungan
b. memantau dan menilai liputan media
c. memberi respon kepada isu-isu yang dibangkitkan
d. jalinan hubungan baik dengan pihak media

No comments: